Μέθοδος Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης (P.N. F.).

Η νευρομυϊκή διευκόλυνση αποτελεί μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας και άσκησης ασθενών κυρίως με νευρολογικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα ημιπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ., μπορεί όμως να έχει εφαρμογή και σε ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα ή και κατά την προπόνηση αθλητών, με σκοπό τη μυϊκή ενδυνάμωση ή την απόκτηση εύρους κίνησης σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις. Οι τεχνικές και η ποικιλία των ασκήσεων που μπορούν τα επιλεγούν ανάλογα με τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος του εκάστοτε ασθενή ποικίλουν. Η εφαρμογή της θεραπείας μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική, όμως το αποτέλεσμα, συνήθως, δικαιώνει τόσο τον ασθενή όσο και το φυσικοθεραπευτή για την επιλογή της.

    

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

  • Εξειδικευμένη αξιολόγηση σπονδυλικής στήλης και περιφερικών αρθρώσεων (McKenzie)
  • Εξατομικευμένη κινησιοθεραπεία
  • Προγράμματα άσκησης σε ειδικούς πληθυσμούς
  • Λεμφική παροχέτευση
  • Ελαστική επίδεση (taping)
  • Προγράμματα εκπαίδευσης
  • Θεραπευτική μάλαξη
  • Κατασκευή ορθωτιικών πελμάτων (Formthotics)